Premies Warmtepomp 2024 - Subsidies

Bedrag premie warmtepomp van de netbeheerder

In 2024 zijn er aardig wat aantrekkelijke premies en subsidies voor warmtepompen die u alvast kunnen overtuigen om een warmtepomp aan te kopen.  Het premiebedrag kunt u dus in mindering brengen bij uw aankoopbedrag. Per woning of wooneenheid is er een premie van de netbeheerder voor de warmtepomp. Hier vindt u een opsomming terug van alle warmtepomp premies in 2024: Geothermische warmtepomp: € 4.000 Lucht-water warmtepomp: € 3.00 Hybride lucht-water warmtepomp: € 800 Lucht-lucht warmtepomp: € 300 Alle premies bedragen maximaal 40% van de factuur. Premies warmtepomp 2024 hier aan te vragen: Fluvius.be Hoeveel de premie in uw geval precies bedraagt, kunt u verifiëren met de simulator van Mijn VerbouwPremie.

VerbouwLening

Behalve op subsidies, kunt u in Vlaanderen ook aanvraag indienen voor een renteloze lening tot 60.000 euro om de energieprestaties van je woning te verbeteren. Meer informatie over deze lening is terug te vinden op de site Mijn VerbouwLening.

Warmtepomp premie online aanvragen

Benodigde documenten

Onderstaande documenten moeten toegevoegd worden bij uw aanvraag:

 • een kopie van alle facturen die maximaal 12 maanden oud zijn.
 • een ingevuld en ondertekend attest door de aannemer.
 • een kopie van het technische controlerapport door het installatiebedrijf.
 • een kopie van de opbrengstberekeningen van het installatiebedrijf.

Het aanvraagformulier kan u terugvinden op de websites van Infrax of Eandis. 

Gratis offerte aanvragen

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Naam

In het licht van de toenemende aandacht voor duurzaamheid en energie-efficiëntie, spelen warmtepompen een cruciale rol in de transitie naar een groenere toekomst. Deze technologie maakt gebruik van hernieuwbare energiebronnen om woningen te verwarmen en te koelen, wat resulteert in een aanzienlijke vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en het energieverbruik. Om de adoptie van warmtepompen te stimuleren, hebben overheden verschillende subsidie- en premieprogramma’s opgezet. In België, een land met ambitieuze klimaatdoelstellingen, zijn de premies voor warmtepompen in 2024 aanzienlijk uitgebreid en aangepast. Dit artikel biedt een uitgebreide analyse van de warmtepomppremies in België voor het jaar 2024, inclusief de beschikbare soorten premies, de voorwaarden voor toekenning, en de impact op zowel particulieren als bedrijven.

Soorten Warmtepompen en Hun Voordelen

Voordat we dieper ingaan op de specifieke premies, is het belangrijk om de verschillende soorten warmtepompen te begrijpen en hun voordelen te belichten. Er zijn voornamelijk vier types warmtepompen:

 1. Lucht-lucht warmtepompen: Deze pompen halen warmte uit de buitenlucht en geven deze af aan de binnenlucht. Ze zijn relatief eenvoudig te installeren en hebben lagere installatiekosten.

 2. Lucht-water warmtepompen: Deze systemen onttrekken warmte aan de buitenlucht en gebruiken deze om water te verwarmen, dat vervolgens kan worden gebruikt voor verwarming en sanitair warm water.

 3. Grond-water warmtepompen: Deze pompen gebruiken de stabiele temperatuur van de bodem om warmte te onttrekken en deze via een watercircuit te verspreiden. Ze zijn efficiënter, maar vereisen een grotere investering en meer ruimte voor installatie.

 4. Water-water warmtepompen: Deze systemen halen warmte uit grondwater of oppervlaktewater. Ze zijn zeer efficiënt, maar de installatie is complexer en duurder.

De belangrijkste voordelen van warmtepompen zijn de hoge energie-efficiëntie, de vermindering van de CO2-uitstoot, en de mogelijkheid om zowel te verwarmen als te koelen. Bovendien kunnen warmtepompen in combinatie met zonnepanelen een vrijwel energieneutraal systeem vormen.

Warmtepomp Premies in België in 2024

De Belgische overheid, zowel op federaal als regionaal niveau, biedt diverse premies aan om de installatie van warmtepompen te stimuleren. Deze financiële stimulansen zijn bedoeld om de initiële kosten te verlagen en de terugverdientijd te verkorten, waardoor meer huishoudens en bedrijven de overstap kunnen maken naar deze duurzame technologie. De premies verschillen per gewest (Vlaanderen, Wallonië, en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest), en de voorwaarden en bedragen kunnen variëren.

Vlaanderen

In Vlaanderen zijn de premies voor warmtepompen in 2024 zeer aantrekkelijk. Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) biedt verschillende subsidies aan, afhankelijk van het type warmtepomp en de situatie van de aanvrager.

 1. Basispremie voor warmtepompen: Voor particulieren bedraagt de basispremie voor lucht-water en grond-water warmtepompen respectievelijk €1500 en €4000. Voor lucht-lucht warmtepompen is de premie €300 per geïnstalleerde eenheid, met een maximum van €1200.

 2. Bijkomende premies voor renovaties: Bij ingrijpende energetische renovaties kunnen bijkomende premies worden aangevraagd. Voor een grond-water warmtepomp kan de totale premie oplopen tot €8000, afhankelijk van de verbeterde energieprestatie van de woning.

 3. Premies voor niet-residentiële gebouwen: Bedrijven en organisaties kunnen ook genieten van subsidies. Voor hen gelden hogere premiebedragen, aangezien de systemen vaak groter en duurder zijn. Een grond-water warmtepomp kan bijvoorbeeld tot €15.000 subsidie ontvangen.

Wallonië

In Wallonië worden de premies beheerd door het Waals Energieagentschap (AWAC). Ook hier zijn er verschillende categorieën van premies beschikbaar:

 1. Premies voor residentiële gebouwen: De basispremie voor een lucht-water warmtepomp bedraagt €2500, terwijl een grond-water warmtepomp een premie van €6000 kan ontvangen. Lucht-lucht warmtepompen komen in aanmerking voor een premie van €500 per eenheid, met een maximum van €2000.

 2. Energetische renovatiepremies: Voor renovaties waarbij de energieprestatie van de woning significant wordt verbeterd, kunnen extra premies worden aangevraagd. Dit kan de totale subsidie voor een grond-water warmtepomp verhogen tot €10.000.

 3. Specifieke premies voor sociale woningen: Er zijn verhoogde premies beschikbaar voor sociale woningen en voor gezinnen met lage inkomens, om zo energiearmoede te bestrijden.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest biedt ook diverse premies aan via Leefmilieu Brussel. De nadruk ligt hier op duurzame stedelijke ontwikkeling en energie-efficiëntie.

 1. Basispremies voor warmtepompen: Een lucht-water warmtepomp kan een premie van €3000 ontvangen, terwijl voor een grond-water warmtepomp de premie kan oplopen tot €7000. Lucht-lucht warmtepompen ontvangen een premie van €400 per eenheid, tot een maximum van €1600.

 2. Aanvullende premies voor energie-efficiëntie: Voor woningen die een energierenovatie ondergaan, zijn er extra premies beschikbaar die de totale subsidie kunnen verhogen. Deze premies zijn bedoeld om de energetische kwaliteit van de gebouwen te verbeteren en de ecologische voetafdruk te verkleinen.

 3. Steun voor bedrijven en non-profit organisaties: Ook bedrijven en non-profit organisaties kunnen aanspraak maken op subsidies voor de installatie van warmtepompen. De bedragen zijn afhankelijk van de grootte en de energieprestaties van het systeem.

Voorwaarden en Procedure

De toekenning van premies is gebonden aan bepaalde voorwaarden en procedures, die kunnen variëren per gewest en type premie. Over het algemeen zijn er enkele gemeenschappelijke vereisten:

 1. Professionele installatie: De warmtepomp moet geïnstalleerd worden door een erkende professional. Dit garandeert dat de installatie voldoet aan de technische en veiligheidsnormen.

 2. Energieprestatiecertificaat (EPC): Voor renovaties moet vaak een energieprestatiecertificaat worden voorgelegd, dat de verbetering van de energie-efficiëntie aantoont.

 3. Facturen en bewijsstukken: Aanvragers moeten gedetailleerde facturen en bewijsstukken van de installatie indienen. Dit omvat ook technische specificaties van de warmtepomp.

 4. Timing: De aanvraag voor de premie moet binnen een bepaalde termijn na de installatie worden ingediend, meestal binnen zes maanden tot een jaar.

 5. Eigendomsvoorwaarden: In sommige gevallen moeten aanvragers eigenaar zijn van de woning of het gebouw waar de warmtepomp wordt geïnstalleerd.

De exacte procedure voor het aanvragen van de premie kan verschillen, maar meestal omvat deze de volgende stappen:

 1. Voorbereiding: Verzamelen van alle benodigde documenten en informatie, zoals offertes, technische specificaties en het EPC.

 2. Aanvraag indienen: Het indienen van de aanvraag via de officiële kanalen, meestal online via het energieagentschap van het desbetreffende gewest.

 3. Beoordeling: De aanvraag wordt beoordeeld door het energieagentschap. Dit kan enkele weken tot maanden duren, afhankelijk van de complexiteit van de aanvraag en de werkdruk van het agentschap.

 4. Uitbetaling: Bij goedkeuring wordt de premie uitbetaald aan de aanvrager. Dit kan in één keer of in meerdere termijnen gebeuren, afhankelijk van de voorwaarden van de subsidie.

Impact van de Premies

De impact van de warmtepomppremies in België is aanzienlijk. Door de financiële drempel te verlagen, maken deze premies het mogelijk voor meer huishoudens en bedrijven om te investeren in duurzame verwarmings- en koelsystemen. Dit draagt bij aan de reductie van de CO2-uitstoot en helpt België zijn klimaatdoelstellingen te behalen.

Milieu-impact

Warmtepompen zijn aanzienlijk efficiënter dan traditionele verwarmingssystemen op basis van fossiele brandstoffen. Ze kunnen tot vier keer meer energie leveren dan ze verbruiken, wat resulteert in een aanzienlijke vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Door het gebruik van warmtepompen te stimuleren, kunnen de Belgische premies een belangrijke bijdrage leveren aan de vermindering van de nationale CO2-uitstoot.

Economische impact

Naast de milieubaten hebben de warmtepomppremies ook een positieve economische impact. De toename in de vraag naar warmtepompen stimuleert de markt en kan leiden tot meer banen in de installatie- en onderhoudssector. Bovendien kunnen huishoudens en bedrijven profiteren van lagere energierekeningen door de hogere efficiëntie van warmtepompen.

Sociale impact

De premies maken het ook mogelijk voor sociaal kwetsbare groepen om te investeren in duurzame technologieën. Dit helpt energiearmoede te bestrijden en zorgt ervoor dat iedereen kan profiteren van de voordelen van energiebesparing en een lagere ecologische voetafdruk.

Conclusie

De warmtepomp premies in België voor 2024 zijn een cruciale maatregel om de transitie naar een duurzame en energie-efficiënte toekomst te versnellen. Door financiële ondersteuning te bieden voor de installatie van warmtepompen, maakt de overheid deze technologie toegankelijker voor een breed scala aan gebruikers. De verschillende premies in Vlaanderen, Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest weerspiegelen de diverse behoeften en prioriteiten binnen het land. Met deze premies kunnen meer huishoudens en bedrijven profiteren van de voordelen van warmtepompen, wat bijdraagt aan een lagere CO2-uitstoot, lagere energiekosten, en een beter milieu voor iedereen.

.

Scroll naar boven